Aktien

Kortnamn: ITECH
ISIN-kod: SE0011167725
Handelsplats: I-Tech har ansökt om att lista Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm. Första dag för handel är planerad till den 28 maj 2018

Viktig information om First North
First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB
Telefon: +46(0)8 463 80 00