Styrelse

Styrelsen utgör en blandning av högkvalificerade personer med omfattande erfarenhet från entreprenörsuppdrag kombinerat med kompetens inom teknikutveckling och kommersialisering. I-Techs styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och I-Techs största ägare finns representerade i styrelsen.

 

 Stefan Sedersten
Styrelseordförande sedan 2014. Styrelseledamot sedan 2014.
Stefan har en bakgrund från radarelektronik och marin framdrivningsindustri och har haft olika ledande befattningar inom inköp, produktion och FoU. Stefan var COO och vice vd vid Berg Propulsion Group, en ledande leverantör av ställ-bara propellrar för marinindustrin fram till 2013 när företaget förvärvades av Caterpillar Inc.
Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik, Chalmers tekniska högskola.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Lean Marine Sweden AB och Ariel Invest-ment AB. Styrelseledamot i Tele-Radio i Lysekil AB, Hönö Vårdcentral AB, Göte-borgs Dykeriteknik AB, Blå Skrinet AB, Stefan Sedersten Development AB och Necton Holding AB.

Aktieinnehav i I-Tech: 451 330*

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Tomas Tedgren
Styrelseledamot sedan 2017.
Tomas arbetar som ledningskonsult och i styrelsen i bland annat Pomona-gruppen AB och flera av dess dotterbolag samt flertalet andra företag. Innan dess var han VD för Pomona Group AB i 17 år.
Utbildning: Civilekonomexamen vid Stockholms Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i G. Krantz AB, TM Webb Express AB och Tedgren Consult AB. Styrelseledamot i Pomona-gruppen AB och Prolist Nordic AB. Styrelsesuppleant i Modulpac Montering AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men ej oberoende till större aktieägare.

Mikael Laurin
Styrelseledamot sedan 2011.
Mikael har bred erfarenheter från många branscher, länder och discipliner. Han har arbetat för olika konsultföretag, med fokus på supply chain management, affärsstrategi och ledning. Sedan 2007 har han varit VD för Laurin Maritime som driver en modern tankflotta för oljeprodukter och kemikalier världen över.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Chalmers tekniska hög-skola.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Team tankers International.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Bjarne Sandberg
Styrelseledamot sedan 2018.
Bjarne Sandberg har lång erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin och kompetens inom tillverkning, affärsutveckling, förbättring av affärsprocesser, korsfunktionellt teamledarskap och förändringsledning. Har arbetat för Cam-brex sedan 1997 och är nu VD för Cambrexs svenska affärsverksamhet.
Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi, Luleå tekniska universitet.
Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot för Cambrex Karlskoga AB. Styrelseledamot  för Cambrex Tallinn, Cambrex IEP och IKEM.

Aktieinnehav i I-Tech: 10 000*

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Chatarina Schneider
Styrelseledamot sedan 2020
Chatarina Schneider har arbetat mer än två decennier för kemikoncernen AkzoNobel och har i olika ledande positioner lett multikulturella team inom affärsledning, marknadsföring och försäljning. Hon har också varit ansvarig för en affärsverksamhet inom Akzo Nobel i Asien. Chatarina Schneider är idag vd för kemikaliedistributören AmphoChem AB och Pemco Additives AB.
Utbildning: Kemist, Linköpings Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BGM Logistics AB, Medical Log Point AB och Jovitech Invest AB. Styrelseledamot i AmphoChem AB, Pemco Additives AB, Temper Technology AB, BoTo Förvaltning AB och Dive Madhouse AB.

Aktieinnehav i I-Tech: 6 000*

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Tomas Bergdahl
Styrelseledamot sedan 2020.
Thomas Bergdahl har en bakgrund från kemiindustrin och haft olika ledande befattningar inom Management, Försäljning och Operation. Thomas har arbetat 17 år inom Sherwin Williams, världens största färgföretag med den senaste positionen som VP and General Manager EMEAI. Thomas är sedan 2018 CEO för Herenco AB, en privatägd industrikoncern som bland annat levererar förpackningar till kemiindustrin.
Utbildning: MBA vid Internationella Handelshögskolan, Jönköping
Övriga uppdrag: Flertalet styrelseuppdrag inom Herenco koncernen samt hjälporganisationen Human Bridge

Aktieinnehav i I-Tech: 2 649*

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

* Inklusive innehav i närstående företag