Pressmeddelanden (SWE)

I-Tech AB anställer Per Svensson som Försäljningsdirektör

[image] I-Tech AB, bioteknikföretaget bakom den unika marina antifouling substansen Selektope® som motverkar påväxt av havstulpaner på fartygsskrov, har anställt Per Svensson i rollen som Försäljningsdirektör. I den här ledande befattningen kommer Per Svensson att ta fullt ansvar för att driva försäljningen genom att arbeta för att utveckla nya kunder till att använda Selektope®. Han…

Read more

Ny I-Tech kund lanserar produkter med Selektope®

Den ledande norska färgtillverkaren Jotun har lanserat två nya marinfärger baserade på I-Techs egenutvecklade antifouling-komponent Selektope®. Jotun är världens största tillverkare av marinfärger och kommer att använda Selektope® i två produkter utvecklade för kunder inom kommersiell sjöfart som behöver extra skydd mot havstulpaner när fartygen ligger still under nybyggnation. I-Tech och Jotun har ännu ingen…

Read more

I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

Sammanfattning av perioden ”Bästa året hitills för I-Tech” · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 14 584 (10 870) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 34 (52) %. Rörelseresultatet uppgick till -915 (-2 882) TSEK. · Nettoomsättningen för helåret 2019 uppgick till 45 574 (28 947) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 57 (62) %. Rörelseresultatet…

Read more

I-Tech kund erhåller Nikkei Business Daily Award for Excellence för antifoulingfärg med Selektope®.

I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) största kund, Chugoku Marine Paints, Ltd, har erhållit den prestigefyllda utmärkelsen Nikkei Business Daily Award for Excellence 2019 för antifoulingprodukten SEA PREMIER 3000 PLUS, vilken bygger på I-Techs revolutionerande havstulpanrepellerandeämne Selektope®.

Read more