Pressmeddelanden (SWE)

I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för tredje kvartalet 2020

23-10-2020

Read more

Selektope® skyddar Mercy Ships nya sjukhusfartyg

Göteborg den 6 oktober 2020: I-Tech AB: s teknik, Selektope®, har valts för att skydda skrovet på Global Mercy, det sjukhusfartyge som nu byggs för Mercy Ships, från havstulpanpåväxt under långa stillaliggande perioder i områden med högt påväxttryck längs med Afrikas kuster.

Read more

Leveranser enligt tidigare kommunicerad order senareläggs på grund av COVID-19

Leveranserna för den order på 57 MSEK till Chugoku Marine Paints som I-Tech kommunicerade i augusti förra året kommer delvis att senareläggas på grund av den rådande pandemin. Senareläggningen får en negativ påverkan på I-Techs försäljning under 2020 med cirka 12 MSEK.

Read more

I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för andra kvartalet 2020

Sammanfattning av perioden

Read more