Pressmeddelanden (SWE)

I-Techs valberedning utsedd

Vid årsstämman den 9 maj 2019 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämmor ska bestå av ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna per den 30 september varje år. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som är utsedd av den röstmässigt störste aktieägaren.

Read more

I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q3 2019

Mölndal, 25 oktober 2019 - I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Read more

I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q2 2019

Mölndal, 28 agusti 2019 - I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för andra kvartalet 2019

Read more

I-Tech erhåller sin hittills största order uppgående till 57 miljoner kronor från Chugoku Marine Paints

7 augusti, 2019 - I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) har erhållit en order uppgående till 57 Mkr på Selektope® från Chugoku Marine Paints (CMP). Ordern bekräftar den ökande efterfrågan av CMPs Selektope®-baserade antifoulingprodukter. I-Techs leveranser inom ramen för den nya ordern sker till alla större marknader inom den globala shipping industrin för både nybyggnation av…

Read more