Pressmeddelanden (SWE)

I-Tech uppgraderar den regulatoriska statusen för Selektope® i Japan

I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) har beviljats fullt godkännande av antifouling substansen Selektope® enligt den japanska lagen om kemisk substanskontroll (CSCL) som verkställs av Ministeriet för Hälsa, Arbetsmarknad och Välfärd (MHLW), Ministeriet för Ekonomi, Handel och Industri (METI) samt Miljöministeriet (MOE).

Read more

I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q1 2020

Mölndal, den 8 maj 2020 - I-Tech AB (publ) (ticker ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för första kvartalet 2020

Read more

Kommuniké från årsstämma 2020 i I-tech AB

I-Tech AB höll torsdagen den 7 maj 2020 årsstämma i Scandic Hotels lokaler med adress Barnhemsgatan 23 i Mölndal. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå. Följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen och godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition d.v.s. att till…

Read more

Kallelse till Årsstämma i I-Tech AB

Aktieägarna i I-Tech AB, org. nr 556585-9682, kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2020 kl. 18.30 i Scandic Hotels lokaler på Barnhemsgatan 23, i Mölndal. Registrering till stämman börjar kl. 18.00.

Read more