Subscribe to receive I-Tech AB press releases, financial reports and other bulletins

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from I-Tech AB:


You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.

Pressmeddelanden (SWE)

I-Tech erhåller order på 36 miljoner kronor från Chugoku Marine Paints

Mölndal, 30 november 2018 - I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) har erhållit en order uppgående till 36 Mkr på Selektope® från Chugoku Marine Paints avseende leveranser under 2019. Baserat på genomförda och planerade leveranser under 2018 innebär den nya ordern att CMP når upp till tidigare minimiåtagande om 50 miljoner kronor, i försäljning fram till…

Read more

3-årsresultaten bevisar Selektopes goda skrovprestanda

2018-11-28 - Tankfartyget Team Calypso, som använder en Selektope®-baserad antifouling färg har nyligen passerat treårsriktmärket av sitt totalt 5 år långa dockningsintervall. Fartyget, ett medium-range (MR) tankfartyg som är målad med en kopparfri Selektope®-baserad antifouling färg som skydd mot marin påväxt, har genom undervatteninspektioner och mätdata påvisat en fortsatt hög prestanda fri från marin påväxt.

Read more

I-Tech AB (publ) delårsrapport Q3 2018

Mölndal, 24 oktober 2018 - I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018.

Read more

I-Tech AB (publ) delårsrapport Q2 2018

2018-08-29: I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för andra kvartalet 2018.

Read more