Pressmeddelanden (SWE)

I-Tech AB (publ) delårsrapport Q1 2019

Mölndal, 10 maj 2019 - I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för första kvartalet 2019.

Read more

Kommuniké från årsstämma 2019 i I-tech AB

I-Tech AB höll torsdagen den 9 maj 2019 årsstämma i Astra Zenecas lokaler med adress Pepparedsleden 1 i Mölndal. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå. Följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen och godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition d.v.s. att till…

Read more

Team Tankers International utökar användandet av Selektope® baserad antifouling

Det Bermuda baserade rederiet Team Tankers International har lagt order för målning av ytterligare 4 fartyg med Selektope® baserad antifouling. Ordern är ett resultat av de mycket lyckade testerna över 40 månader med Team Calypso. Vid fartygets senaste 5 års service målades sidorna på Team Calypso, 46,067 dwt, med Chukogu Marine Paints SEAFLO NEO CF-Premium…

Read more

Kallelse till årsstämma i I-Tech AB

Aktieägarna i I-Tech AB, org. nr 556585-9682, kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2019 kl. 16.00 i Astra Zenecas lokaler på Pepparedsleden 1 i Mölndal. Registrering till stämman börjar kl. 15.00. Anmälan Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den…

Read more