Pressmeddelanden (SWE)

I-Tech bästa Småbolags notering 2018 i kategorin kursutveckling

Årets IP logga Den 22 maj 2019 presenterades vinnarna av SvD Börsplus IPO guide pris för 2018 års bästa börsnoteringar. I klassen Småbolag blev I-Tech utsedda till vinnare i kategorin Kursutveckling och kom på fjärde plats i kategorin Kvalitet (av totalt 20 bolag). SvD Börsplus IPO-guiden är en gratistjänst som är tillgänglig för alla investerare som vill få…

Read more

I-Tech AB förstärker laguppställningen genom rekrytering av välmeriterad Teknisk direktör

I-Tech AB, bioteknikföretaget bakom den unika marina antifouling substansen Selektope®, har utsett Dr. Markus Hoffmann till rollen som Teknisk direktör. I den nyskapade befattningen kommer Hoffmann att spela en central roll i I-Techs kommersiella processer samt bolagets interna och externa produktutvecklingsarbete. Sammantaget syftar rollen till att påskynda och utöka bolagets aktivitet inom den globala marina…

Read more

I-Tech AB (publ) delårsrapport Q1 2019

Mölndal, 10 maj 2019 - I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för första kvartalet 2019.

Read more

Kommuniké från årsstämma 2019 i I-tech AB

I-Tech AB höll torsdagen den 9 maj 2019 årsstämma i Astra Zenecas lokaler med adress Pepparedsleden 1 i Mölndal. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå. Följande huvudsakliga beslut fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen och godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition d.v.s. att till…

Read more