Subscribe to receive I-Tech AB press releases, financial reports and other bulletins

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from I-Tech AB:


You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.


Pressmeddelanden (SWE)

I-Tech AB (publ) delårsrapport Q3 2018

Mölndal, 24 oktober 2018 - I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018.

Read more

I-Tech AB (publ) delårsrapport Q2 2018

2018-08-29: I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för andra kvartalet 2018.

Read more

I-Tech initierar utvecklingsprogram för ytterligare tillverkare av Selektope® i Europa

2018-07-06.  För att möta den ökade efterfrågan på fartygsfärg innehållande Selektope® initierar I-Tech ett utvecklingsprogram med en europeisk tillverkare av aktiva substanser med ambitionen att knyta an som en storskalig produktionspartner av Selektope® i Europa.  

Read more

I-Tech emitterar 256 272 aktier inom ramen för övertilldelningsoptionen och stabiliseringsperioden i aktien avslutas

Erik Penser Bank AB (”EPB”) har meddelat att 256 727 aktier utnyttjas inom ramen för övertilldelningsoptionen om 275 000 aktier. Vidare medelar EPB att inga ytterligare stabiliseringsåtgärder har utförts i I-Tech ABs (publ) (”I-Tech” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Stockholm under perioden 25-26 juni 2018. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att…

Read more