Pressmeddelanden (SWE)

Kallelse till årsstämma i I-Tech AB

Aktieägarna i I-Tech AB, org. nr 556585-9682, kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2019 kl. 16.00 i Astra Zenecas lokaler på Pepparedsleden 1 i Mölndal. Registrering till stämman börjar kl. 15.00. Anmälan Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den…

Read more

I-Tech’s årsredovisning för 2018 är nu publicerad

I-Tech AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för 2018. För ytterligare information, vänligen kontakta: Philip Chaabane, VD M: 073-910 37 08 E: philip.chaabane@i-tech.se

Read more

Ägarförändring i I-Tech

I-Techs näst största ägare, Almi Invest, har sålt 850 000 aktier i I-Tech. Köpare till huvuddelen av aktierna är en svensk institutionell investerare.

Read more

I-Tech AB vinner Göteborgs Companipris 2018

Näringslivsgruppen Vi har nöjet att meddela att vi har blivit tilldelade Göteborgs Companipris 2018 med följande motivering: Årets vinnare är biotechbolaget I-Tech som på ett hållbart sätt håller havstulpaner borta från fartygsskrov. Priset delas ut av Näringslivsgruppen på Göteborg & Co samt kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson, den 2 april i samband med Börssällskapets möte. Priset instiftades…

Read more