Pressmeddelanden (SWE)

Team Tankers International utökar användandet av Selektope® baserad antifouling

Det Bermuda baserade rederiet Team Tankers International har lagt order för målning av ytterligare 4 fartyg med Selektope® baserad antifouling. Ordern är ett resultat av de mycket lyckade testerna över 40 månader med Team Calypso. Vid fartygets senaste 5 års service målades sidorna på Team Calypso, 46,067 dwt, med Chukogu Marine Paints SEAFLO NEO CF-Premium…

Read more

Kallelse till årsstämma i I-Tech AB

Aktieägarna i I-Tech AB, org. nr 556585-9682, kallas härmed till årsstämma den 9 maj 2019 kl. 16.00 i Astra Zenecas lokaler på Pepparedsleden 1 i Mölndal. Registrering till stämman börjar kl. 15.00. Anmälan Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den…

Read more

I-Tech’s årsredovisning för 2018 är nu publicerad

I-Tech AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för 2018. För ytterligare information, vänligen kontakta: Philip Chaabane, VD M: 073-910 37 08 E: philip.chaabane@i-tech.se

Read more

Ägarförändring i I-Tech

I-Techs näst största ägare, Almi Invest, har sålt 850 000 aktier i I-Tech. Köpare till huvuddelen av aktierna är en svensk institutionell investerare.

Read more