Prenumerera
Pressmeddelanden (SWE)

Nyemissionen i I-Tech AB (publ) inför notering på First North övertecknades

I-Tech AB (publ) (”I-Tech” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna 1 875 000 aktier i Bolaget om cirka 38,5 Mkr (”Erbjudandet”). Intresset att delta i Erbjudandet har varit stort och sammantaget tecknades Erbjudandet till ca 136 procent. Preliminär första dag för handel är den 28e maj 2018.

Read more

I-Tech AB genomför nyemission om 44,1 Mkr inför notering på Nasdaq First North

Styrelsen i I-Tech AB ("I-Tech" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om högst 2 150 000 aktier samt ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North.  Teckningskursen uppgår till 20,5 SEK, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst cirka 44,1 Mkr (”Erbjudandet"). Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till omkring…

Read more