Pressmeddelanden (SWE)

Meddelande om stabiliseringsåtgärder i I-Tech AB (publ) under perioden 4 – 8 juni 2018

Erik Penser Bank AB (”EPB”) meddelar att inga stabiliseringsåtgärder har utförts i I-Tech ABs (publ) (”I-Tech” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Stockholm under perioden 4 – 8 juni 2018.

Read more

Meddelande om stabiliseringsåtgärder i I-Tech AB (publ) under perioden 28 maj – 1 juni 2018

Erik Penser Bank AB (”EPB”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i I-Tech ABs (publ) (”I-Tech” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Stockholm.

Read more

I-Tech AB (publ) har erhållit godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North

Nasdaq har godkänt I-Tech AB (publ) ("I-Tech" eller "Bolaget") för notering på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier är måndagen den 28 maj 2018.

Read more

Nyemissionen i I-Tech AB (publ) inför notering på First North övertecknades

I-Tech AB (publ) (”I-Tech” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna 1 875 000 aktier i Bolaget om cirka 38,5 Mkr (”Erbjudandet”). Intresset att delta i Erbjudandet har varit stort och sammantaget tecknades Erbjudandet till ca 136 procent. Preliminär första dag för handel är den 28e maj 2018.

Read more