Pressmeddelanden (SWE)

3-årsresultaten bevisar Selektopes goda skrovprestanda

2018-11-28 - Tankfartyget Team Calypso, som använder en Selektope®-baserad antifouling färg har nyligen passerat treårsriktmärket av sitt totalt 5 år långa dockningsintervall. Fartyget, ett medium-range (MR) tankfartyg som är målad med en kopparfri Selektope®-baserad antifouling färg som skydd mot marin påväxt, har genom undervatteninspektioner och mätdata påvisat en fortsatt hög prestanda fri från marin påväxt.

Read more

I-Tech AB (publ) delårsrapport Q3 2018

Mölndal, 24 oktober 2018 - I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018.

Read more

I-Tech AB (publ) delårsrapport Q2 2018

2018-08-29: I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) publicerar härmed sin delårsrapport för andra kvartalet 2018.

Read more

I-Tech initierar utvecklingsprogram för ytterligare tillverkare av Selektope® i Europa

2018-07-06.  För att möta den ökade efterfrågan på fartygsfärg innehållande Selektope® initierar I-Tech ett utvecklingsprogram med en europeisk tillverkare av aktiva substanser med ambitionen att knyta an som en storskalig produktionspartner av Selektope® i Europa.  

Read more