Subscribe to receive I-Tech AB press releases, financial reports and other bulletins

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from I-Tech AB:


You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.


Pressmeddelanden (SWE)

I-Tech AB (publ) har erhållit godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North

Nasdaq har godkänt I-Tech AB (publ) ("I-Tech" eller "Bolaget") för notering på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier är måndagen den 28 maj 2018.

Read more

Nyemissionen i I-Tech AB (publ) inför notering på First North övertecknades

I-Tech AB (publ) (”I-Tech” eller ”Bolaget”) har slutfört erbjudandet till allmänheten och institutionella investerare i Sverige att teckna 1 875 000 aktier i Bolaget om cirka 38,5 Mkr (”Erbjudandet”). Intresset att delta i Erbjudandet har varit stort och sammantaget tecknades Erbjudandet till ca 136 procent. Preliminär första dag för handel är den 28e maj 2018.

Read more

I-Tech AB genomför nyemission om 44,1 Mkr inför notering på Nasdaq First North

Styrelsen i I-Tech AB ("I-Tech" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om högst 2 150 000 aktier samt ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North.  Teckningskursen uppgår till 20,5 SEK, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst cirka 44,1 Mkr (”Erbjudandet"). Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till omkring…

Read more