Pressmeddelanden (SWE)

I-Tech AB vinner Göteborgs Companipris 2018

Näringslivsgruppen Vi har nöjet att meddela att vi har blivit tilldelade Göteborgs Companipris 2018 med följande motivering: Årets vinnare är biotechbolaget I-Tech som på ett hållbart sätt håller havstulpaner borta från fartygsskrov. Priset delas ut av Näringslivsgruppen på Göteborg & Co samt kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson, den 2 april i samband med Börssällskapets möte. Priset instiftades…

Read more

Penser Access: I-Tech - Bioteknik i färgstark utveckling

I-Tech redovisar starka försäljningssiffror för fjärde kvartalet 2018, då nettointäkterna uppgick till 11 mkr (7 mkr) och bruttomarginalen 44% (32%). Samarbete har inletts med en andra tillverkare, vilket på sikt kan resultera i lägre inköpskostnader. Dessutom ser bolaget ser positivt på möjligheterna till en tredje kund under 2019. Den goda tillväxten i kvartalet bekräftar vår…

Read more

I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning av perioden  ”Stark avslutning på ett spännande år”  · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10 870 (7 156) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 52 (-7) %. Rörelseresultatet uppgick till -2 882 (-2 061) TSEK. · Nettoomsättningen för helåret 2018 uppgick till 28 947 (17 849) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 62 (5)…

Read more

Penser Access: I-TECH - Bioteknik som revolutionerar sjöfarten

Vi inleder bevakning av I-Tech. Baserat på forskning vid Göteborgs Universitet har I-Tech kommersialiserat substansen Selektope, en tillsatskomponent till marin fartygsfärg som har överlägsna egenskaper när det gäller att motverka hård påväxt på fartygsskrov. Hård påväxt, dvs. havstulpaner kan öka bränsleförbrukningen för fartyg med upp till 40%, vilket innebär en återbetalningstid i bränslebesparingar på under…

Read more