Prenumerera
Pressmeddelanden (SWE)

I-Tech AB genomför nyemission om 44,1 Mkr inför notering på Nasdaq First North

Styrelsen i I-Tech AB ("I-Tech" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om högst 2 150 000 aktier samt ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North.  Teckningskursen uppgår till 20,5 SEK, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst cirka 44,1 Mkr (”Erbjudandet"). Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till omkring…

Read more