Pressmeddelanden (SWE)

I-Tech initierar utvecklingsprogram för ytterligare tillverkare av Selektope® i Europa

2018-07-06.  För att möta den ökade efterfrågan på fartygsfärg innehållande Selektope® initierar I-Tech ett utvecklingsprogram med en europeisk tillverkare av aktiva substanser med ambitionen att knyta an som en storskalig produktionspartner av Selektope® i Europa.  

Read more

I-Tech emitterar 256 272 aktier inom ramen för övertilldelningsoptionen och stabiliseringsperioden i aktien avslutas

Erik Penser Bank AB (”EPB”) har meddelat att 256 727 aktier utnyttjas inom ramen för övertilldelningsoptionen om 275 000 aktier. Vidare medelar EPB att inga ytterligare stabiliseringsåtgärder har utförts i I-Tech ABs (publ) (”I-Tech” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Stockholm under perioden 25-26 juni 2018. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att…

Read more

Meddelande om stabiliseringsåtgärder i I-Tech AB (publ) under perioden 18 – 21 juni 2018

Erik Penser Bank AB (”EPB”) meddelar att inga stabiliseringsåtgärder har utförts i I-Tech ABs (publ) (”I-Tech” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Stockholm under perioden 18 – 21 juni 2018

Read more

Meddelande om stabiliseringsåtgärder i I-Tech AB (publ) under perioden 11 – 15 juni 2018

Erik Penser Bank AB (”EPB”) meddelar att inga stabiliseringsåtgärder har utförts i I-Tech ABs (publ) (”I-Tech” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Stockholm under perioden 11 – 15 juni 2018.

Read more