Presentations

Shareholders events

I-Tech CEO Philip Chaabane interview hos Erik Penser Bank 28/11/2018

 

Presentation till aktieägarna på den Stora Aktiedagen i Göteborg den 12 november 2018

Presentation till aktieägarna den 3 september 2018

Presentation till aktieägarna den 8 maj 2018

 

Company presentations

Company presentation (ENG)