Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké 2020
  24 februari, 2021

 

 • Delårsrapport, kvartal 1
  21 maj, 2021

 

 • Delårsrapport, kvartal 2
  25 augusti, 2021

 

 • Delårsrapport, kvartal 3
  22 oktober, 2021