Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2018
20 februari, 2019

Årsredovisning 2018
8 april, 2019

Delårsrapport, kvartal 1
10 maj, 2019

Delårsrapport, kvartal 2
28 augusti, 2019