Finansiell kalender

 

 • Bokslutskommuniké 2019
  19 februari, 2020

 

 • Årsredovisning 2019
  6 april, 2020

 

 • Delårsrapport, kvartal 1
  8 maj, 2020

 

 • Delårsrapport, kvartal 2
  26 augusti, 2020

 

 • Delårsrapport, kvartal 3
  23 oktober, 2020