Finansiell kalender

Delårsrapport, kvartal 2
29 augusti, 2018

Delårsrapport, kvartal 3
24 oktober, 2018

Bokslutskommuniké 2018
20 februari, 2019

Årsredovisning 2018
8 april, 2019