Finansiell kalender

 

  • Delårsrapport, kvartal 3
    23 oktober, 2020

 

  • Bokslutskommuniké 2020
    24 februari, 2021

 

  • Delårsrapport, kvartal 1
    21 maj, 2021