Finansiell kalender

 

  • Delårsrapport, kvartal 3
    25 oktober, 2019

 

  • Bokslutskommuniké 2019
    19 februari, 2020

 

  • Delårsrapport, kvartal 1
    5 maj, 2020