Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké 2018
  20 februari, 2019

 

 • Årsredovisning 2018
  8 april, 2019

 

 • Delårsrapport, kvartal 1
  10 maj, 2019

 

 • Delårsrapport, kvartal 2
  28 augusti, 2019

 

 • Delårsrapport, kvartal 3
  25 oktober, 2019

 

 • Bokslutskommuniké 2019
  19 februari, 2020