Hållbarhet är en självklar del av vår affärsidé

Att skydda människa och miljö, skapa goda affärsmetoder och följa regulatoriska åtaganden står i centrum för allt vi gör.

Hem / Om I-Tech / CSR

Vi tar ansvar

Vi arbetar långsiktigt och integrerar god affärssed, juridiska åtaganden och skydd av människa och miljö i alla våra strategiska beslut och i vårt dagliga arbete.

Tjarno suummer
Illustration map 2021 - stor

Regulatoriska godkännanden

Selektope® är godkänt för användning som en aktiv antifoulingsubstans på alla viktiga marknader för nybyggnad av fartyg och torrdockning av befintliga fartyg. 

Selektope® uppfyller IMO's kriterier för godkända antifouling substanser och kan därför användas obegränsat på fartyg med globala färdrutter.

Inom EU är Selektope® godkänt för användning i alla relevanta antifoulingprodukter.

De mörkgröna områdena på kartan har inga eller få lagliga krav för antifouling substanser. 

Certifierad produktion

Selektope® tillverkas hos underleverantörer som är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001 / OHSAS 18001.

Dessa är även leverantörer till några av världens största läkemedelsföretag och har valts ut efter omfattande utvärderingsprocesser.

Vi genomför kontinuerligt revisioner för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med kraven från I-Tech och dess intressenter.

EPS container removable cover lid
The Global Mercy changing births after being painted.

Vårt arbete för att stötta livsviktig hälsovård i Afrika

År 2019 gick vi in i partnerskap med välgörenhetsorganisationen Mercy Ships Sverige för att stötta budskapet att alla har rätt till vård.

Genom att donera vår teknologi för användning på Mercy ships nya sjukhusfartyg, Global Mercy, ser vi till att fartyget inte drabbas av de stora kostnader som kan kopplas till marin påväxt på skrovet. Vi tillhandahåller också teknisk support och råd om antifoulingfärg. Utöver det är vårt team engagerat i att stötta välgörenhetens insamlingsinsatser, lokalt och globalt.

Mercy Ships är en välgörenhetsorganisation vars volontärer tillhandahåller medicinsk behandling och utför brådskande operationer ombord på sjukhusfartyg anlagda vid lokala hamnar i några av de fattigaste länderna i världen.

www.mercyships.org

Kommunikation för Investerare

Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.

Senaste Nyheter

2024

Se I-Techs VD, Philip Chaabane presentera rapporten den 8 februari, kl 10:30: Här.Läs hela rapporten här: Finansiella rapporter &ndash...
I-Tech AB:s valberedning har beslutat att föreslå nuvarande verkställande direktör Philip Chaabane som ny styrelseordförande...
I-Tech AB:s vd Philip Chaabane kommer efter tio år som bolagets verkställande direktör föreslås att väljas som styrelseordförande...