Bra människor leder till framgångar och utveckling

Våra medarbetare har lång erfarenhet inom cleantech, kemi och sjöfartsindustrin med starka bakgrunder inom forskning och utveckling.

Hem / Om I-Tech / Teamet
_60A6234

Philip Chaabane,
VD sedan 2014

Philip Chaabane har en unik kombination av erfarenheter i ledande befattningar från globala tech-bolag, stora som små. Närmast kommer Philip från bränslecellsbolaget PowerCell Sweden AB, där han bl a ansvarade för affärs- och kundutvecklingen. Philip har också haft diverse operativa roller inom Volvo Aero Corporation (idag GKN Aerospace).

Utbildning: Civilingenjör i Internationell Materialteknik, Luleås Tekniska Universitet och EEIGM i Frankrike.

Aktieinnehav i I-Tech: 103 899

Magnus Henell,
CFO & Head of Operations sedan 2017

Magnus Henell har omfattande erfarenhet inom ekonomi- och bolagsledning från olika små och medelstora företag samt stor erfarenhet av M&A-arbete inom framförallt Volvokoncernen. När Magnus var VD för PowerCell Sweden AB refinansierade han bolaget framgångsrikt och noterade det på First North vid Nasdaq Stockholm.

Utbildning: Civilekonom från Karlstad Universitet och handelshögskolan i Göteborg

Aktieinnehav i I-Tech: 33 000

Magnus Henell, CFO & Head of Operations
Cecilia Ohlauson, Head of Regulatory Affairs

Cecilia Ohlauson,
Head of Regulatory Affairs sedan 2013

Cecilia Ohlauson har en doktorsexamen i miljövetenskap med fokus på miljöeffekter av biocider. Cecilia har arbetat för I-Tech med ansvar för det regulatoriska arbetet sedan 2008 och har liknande erfarenhet från läkemedelsindustrin.

Utbildning: Doktorsexamen (PhD) från Göteborgs Universitet samt masterexamen inom biologi från Linnéuniversitetet och mikrobiologistudier vid Stockholms Universitet.

Aktieinnehav i I-Tech: 24 771

Dan Isaksson,
Research & Application Development Manager sedan 2009

Dan Isaksson har doktorsexamen i organisk kemi och började på i I-Tech efter en postdoktoral tjänst vid Marine Paint-projektet på Chalmers Tekniska Högskola/ Göteborgs Universitet.

Utbildning: Kandidatexamen (Mid Sweden University). Doktorsexamen (PhD) i organisk kemi (Kungliga tekniska högskolan, KTH). Post Doc (Chalmers Tekniska Högskola) 2007–2009.

Aktieinnehav i I-Tech: 10 196

dan Isaksson
Marcus profilbild

Markus Hoffmann,
Technical Director sedan 2019

Markus Hoffman kommer närmaste från Hempel A/S där han hade rollen som Expert Antifouling Coatings Research and Development. Innan dess, jobbade han som forsknings- och utvecklingschef för Hempels Antifouling Global Excellence Center i Barcelona. Tidigare i sin karriär hade Markus posten som Team Manager Central R & D vid BASF.

Utbildning: Doktorsexamen (PhD) i organisk kemi från JMU i Würzburg, Tyskland och en post doc position vid Kyoto University, Japan.

Per Svensson,
Sales Director sedan 2020

Per Svenssons har mer än 30 års erfarenhet från den marina branschen, huvudsakligen inom försäljning och marknadsföring av nivåmätnings- och automationssystem för fartyg och marina installationer.

Per har tidigare arbetat inom flera ledande befattningar hos Saab Marine Electronics och Emerson. Per kommer senast från Emerson Automation Solutions i rollen som Director, Global Sales and Aftermarket Marine Solutions.

Utbildning: Teknisk examen samt Executiva ledarprogram vid Handelshögskolan i Stockholm och vid IHM Business School i Göteborg.

Aktieinnehav i I-Tech: 1 300

Per Svensson
Catherine Austin, Marketing & Communications Director

Catherine Austin,
Marketing & Communications Director sedan 2017

Catherine Austin har en Master of Research i Environmental Management. Hon har arbetat inom den internationella sjöfartssektorn i 10 år. Innan Catherine började på I-Tech var hon VD för Fathom Maritime Intelligence, ett företag inriktat på clean-tech information till den marina marknaden. Hon är en välrenommerad teknisk författare och journalist inom både marina och miljömässiga sektorer.

Utbildning: Magisterexamen i Miljövetenskap och kandidat examen i Zoologi från Swansea University.

Aktieinnehav i I-Tech: 1 500

Ba-Vu Nguyen,
Production, Synthesis & Production Manager sedan 2018

Ba-Vu Nguyen har lång erfarenhet av syntes, processutveckling samt produktion av små läkemedelsmolekyler från hans 16 år som senior lead chemist och projektledare hos Cambrex. Ba-Vu ansvarade där för syntes och processutveckling av medetomidine (Selektope).

Utbildning: Magisterexamen i organisk kemi (Mittuniversitetet). Doktorsexamen (PhD) i organisk kemi (KTH, Stockholm). Post Doc (Japan National Food Research Institute) 2000-2002.

Profilbild Ba-Vu
I-Tech Full Webbupplösning-2_Monica pp

Monica Kettelhoit,
Office Manager & Logistics sedan 2018

Monica har mångårig erfarenhet av att arbeta på stora och mellan stora företag inom olika branscher. Innan I-Tech jobbade hon som VD-assistent/kontorsansvarig på ABB Inocean AB.

Hon har också jobbat som ansvarig för passagerar- och fraktavdelningen vid EVA Airs Nordic representation inom Green Carrier Group. Monica har också framgångsrikt drivit sin egen resebyrå i Göteborg under 10 år.

Utbildning: Associate degree som Executive Assistant från the American Junior College och två års universitetsstudier inom marknadsföring vid Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, Ecuador.

Aktieinnehav i I-Tech: 3 000

Jennifer Ardin,
Marketing & Communications Manager sedan 2021

Jennifer har bred erfarenhet från roller inom marknadskommunikation. Innan Jennifer tog över rollen som Marknads & Kommunikationsmanager på I-Tech arbetade hon med marknadsaktiviteter, kommunikationsstrategier och marknadsanalys inom kemi och konstruktionsbranschen på BASF.

Utbildning: Examen i Media- och Kommunikationsvetenskap från Göteborgs universitet, utökade universitetsstudier i projektledning, internationell kommunikation och tryckdesign. Gymnasiebakgrund i industriteknisk naturvetenskap

Profilbild Jennifer Ardin
Ida marin bakgrund

Ida Friberg,
Formulation Engineer sedan 2021

Ida Friberg började på I-tech efter sin doktorsexamen i katalys och kemiteknik. Innan dess gjorde hon ett års internship med färgformuleringar vid Akzo Nobel Aerospace Coatings (Nederländerna). Hon har bred erfarenhet av kemiteknik och forskning.

Utbildning: Master i kemiteknik (Chalmers tekniska universitet). Doktorsexamen i kemiteknik (Chalmers tekniska högskola).

Kommunikation för Investerare

Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.Senaste Nyheter