Bolagsstämmor

Läs om våra tidigare och kommande årsstämmor.

Hem / Bolagsstyrning / Bolagsstämmor

2022

I-Tech AB (publ) kommer att hålla sin ordinarie årsstämma den 12 maj 2022 i Mölndal. Mer information kommer att publiceras när tillgänglig.

Selective focus to business woman sitting with blurry chairman of the meeting and executive committee background in auditorium for shareholders meeting or seminar event, Annual shareholder meeting.
Selective focus to business woman sitting with blurry chairman of the meeting and executive committee background in auditorium for shareholders meeting or seminar event, Annual shareholder meeting.

2021

Aktieägarna i I-Tech AB, org.nr 556585-9682 (”I-Tech” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.

Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin.

Weblänk till poströstningsformuläret:
https://postrost.web.verified.eu/?source=i-tech

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer i kallelsen till årsstämman under rubriken Förhandsröstning.

I-Tech uppmuntrar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt i kallelsen angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman offentliggörs efter slutlig sammanställning av röstningen.

En webcast med ett anförande från Bolagets verkställande direktör kommer att hållas den 12 maj kl 15.00. Anförandet kommer även publiceras i efterhand på Bolagets hemsida.

Ta del av presentationen live här

Ladda ner dokument relaterade till årsstämman via länkarna nedan:

- Kallelse till Årsstämma i I-Tech AB 2021

- Valberedningens motiverade yttrande for I-Tech 2020

- Fullmakt - Power of Attorney

- Fullständiga villkor för I-Tech AB:s Teckningsoptioner Serie 2021/24:1

2020

I-Tech AB höll sin ordinarie årsstämma den 7 maj 2020 kl. 18:30 i Mölndal.

Ladda ner dokument relaterade till årsstämman via länkarna nedan.

– Kallelse till Årsstämma i I-Tech 2020

– Valberedningens motiverade yttrande for I-Tech 2020

– Fullmakt - Power of Attorney

– Poströstningsformulär I-Tech AB

– Protokoll-Årsstämma

– Styrelsemedlemmar

 

Förinspelad anförande till årsstämman 2020 från I-Techs VD Philip Chaabane.

Kommunikation för Investerare

Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.Senaste Nyheter