Utvecklingen av Selektope® har stöttats av flera finansiärer.

För att omvandla vår kunskaps- och forskningsorienterade bioteknologi till marknadsanpassade produkter har vi stöttats av organisationer som uppmuntrar bioteknologisk innovation och hållbar utveckling.

Hem / Om I-Tech / Offentlig finansiering
EU-flagga

EU Projekt

I-Tech har fått finansiering genom ett flertal EU-projekt. Ett exempel är det sjunde ramprogrammet Seafront (2014-2017) där I-Tech levererade Selektope®samt information och kunskap om kemi, formulering och livscykelbedömning.

http://seafront-project.eu/

I-Tech har också fått stöd av EU:s program för entreprenörskap och innovation: Eco-innovation. Programmet är utvecklat för att stödja innovation och förbättra konkurrenskraften bland små och medelstora företag. Under perioden 2012-2014 erhöll I-Tech bidrag om totalt 5,4 MSEK för ett projekt som syftar till att förbereda en internationell marknadslansering av Selektope® som en ny antifoulingbiocid.

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/discover/programme/index_en.htm

seasnake

SeaSnake

SeaSnake-projektet syftar till att utveckla och testa dynamiska mellanspänningskablar för havsenergi som ger tillförlitliga energiöverföringar vid havsenergianläggningar.

I-Techs roll i projekt är som material- och kunskapsleverantör gällande hantering av påväxtproblematik på kablarna.

Projektet finansieras under OceanERA Net, vilket är samfinansierat av Energimyndigheten (Sverige), SEIA (Irland), PDL (Frankrike) och FCT (Portugal).

oceanenergy-sweden.se

4emh_logotype_rgb_eng

Energimyndigheten

I-Tech har erhållit stöd av Energimyndigheten i två utvecklings- och kommersialiseringsprojekt mellan 2013 och 2019 genom villkorsbaserade lån och royaltybaserade bidrag om drygt 13 MSEK.

http://www.energimyndigheten.se/en/

Kommunikation för Investerare

Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.

Senaste Nyheter

2023

Klicka här den 25 augusti, kl 10:30 (CEST) för att följa webcasten: Webcast I-Tech kvartal 2 2023att gå till I-Techs finansiella rapporter...
I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) har i nuläget leveranser mot den koreanska marknaden under första halvåret 2023 på över 32...
Med anledning av den nyhet som gick ut tidigare idag den 24 maj 2023 om att en rådgivande expertpanel inom ECHA föreslagit en förändrad...