Utvecklingen av Selektope® har stöttats av flera finansiärer.

För att omvandla vår kunskaps- och forskningsorienterade bioteknologi till marknadsanpassade produkter har vi stöttats av organisationer som uppmuntrar bioteknologisk innovation och hållbar utveckling.

Hem / Om I-Tech / Offentlig finansiering
EU-flagga

EU Projekt

I-Tech har fått finansiering genom ett flertal EU-projekt. Ett exempel är det sjunde ramprogrammet Seafront (2014-2017) där I-Tech levererade Selektope®samt information och kunskap om kemi, formulering och livscykelbedömning.

http://seafront-project.eu/

I-Tech har också fått stöd av EU:s program för entreprenörskap och innovation: Eco-innovation. Programmet är utvecklat för att stödja innovation och förbättra konkurrenskraften bland små och medelstora företag. Under perioden 2012-2014 erhöll I-Tech bidrag om totalt 5,4 MSEK för ett projekt som syftar till att förbereda en internationell marknadslansering av Selektope® som en ny antifoulingbiocid.

http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/discover/programme/index_en.htm

seasnake

SeaSnake

SeaSnake-projektet syftar till att utveckla och testa dynamiska mellanspänningskablar för havsenergi som ger tillförlitliga energiöverföringar vid havsenergianläggningar.

I-Techs roll i projekt är som material- och kunskapsleverantör gällande hantering av påväxtproblematik på kablarna.

Projektet finansieras under OceanERA Net, vilket är samfinansierat av Energimyndigheten (Sverige), SEIA (Irland), PDL (Frankrike) och FCT (Portugal).

oceanenergy-sweden.se

4emh_logotype_rgb_eng

Energimyndigheten

I-Tech har erhållit stöd av Energimyndigheten i två utvecklings- och kommersialiseringsprojekt mellan 2013 och 2019 genom villkorsbaserade lån och royaltybaserade bidrag om drygt 13 MSEK.

http://www.energimyndigheten.se/en/

Kommunikation för Investerare

Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.

Senaste Nyheter

2024

Se I-Techs VD, Philip Chaabane presentera rapporten den 8 februari, kl 10:30: Här.Läs hela rapporten här: Finansiella rapporter &ndash...
I-Tech AB:s valberedning har beslutat att föreslå nuvarande verkställande direktör Philip Chaabane som ny styrelseordförande...
I-Tech AB:s vd Philip Chaabane kommer efter tio år som bolagets verkställande direktör föreslås att väljas som styrelseordförande...