Vår bolagsstyrning

Vi skapar långsiktigt värde för våra aktieägare via en välorganiserad bolagsstyrning.

Hem / Bolagsstyrning

I-Tech AB är ett svenskt aktiebolag reglerat av svensk lagstiftning.

Bolaget regleras främst av aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554).

Förutom lagstiftning och Nasdaq First North Growth Markets regelverk är det Bolagets bolagsordning samt dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för bolagets styrning.

Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma.

Kommunikation för Investerare

Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.

Senaste Nyheter

2023

Klicka här den 25 augusti, kl 10:30 (CEST) för att följa webcasten: Webcast I-Tech kvartal 2 2023att gå till I-Techs finansiella rapporter...
I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) har i nuläget leveranser mot den koreanska marknaden under första halvåret 2023 på över 32...
Med anledning av den nyhet som gick ut tidigare idag den 24 maj 2023 om att en rådgivande expertpanel inom ECHA föreslagit en förändrad...