Vår bolagsstyrning

Vi skapar långsiktigt värde för våra aktieägare via en välorganiserad bolagsstyrning.

Hem / Bolagsstyrning

I-Tech AB är ett svenskt aktiebolag reglerat av svensk lagstiftning.

Bolaget regleras främst av aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554).

Förutom lagstiftning och Nasdaq First North Growth Markets regelverk är det Bolagets bolagsordning samt dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för bolagets styrning.

Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma.

Kommunikation för Investerare

Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.

Senaste Nyheter

2024

Se I-Techs VD, Philip Chaabane presentera rapporten den 8 februari, kl 10:30: Här.Läs hela rapporten här: Finansiella rapporter &ndash...
I-Tech AB:s valberedning har beslutat att föreslå nuvarande verkställande direktör Philip Chaabane som ny styrelseordförande...
I-Tech AB:s vd Philip Chaabane kommer efter tio år som bolagets verkställande direktör föreslås att väljas som styrelseordförande...