Vår bolagsstyrning

Vi skapar långsiktigt värde för våra aktieägare via en välorganiserad bolagsstyrning.

Hem / Bolagsstyrning

I-Tech AB är ett svenskt aktiebolag reglerat av svensk lagstiftning.

Bolaget regleras främst av aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554).

Förutom lagstiftning och Nasdaq First North Growth Markets regelverk är det Bolagets bolagsordning samt dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för bolagets styrning.

Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma.

Kommunikation för Investerare

Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.

Senaste Nyheter

2024

2024-07-01 08:13 Markus Jönsson ny vd för I-Tech AB Regulatorisk MAR
Markus Jönsson har utsetts till ny vd för I-Tech AB (Publ, ticker ITECH). Markus har sedan 2018 haft flera olika ledande befattningar på...
Förnyat godkännande från EU:s berörda myndigheter går nu från en vetenskaplig utvärderingsfas mot en beslutsfas Inom...
I-Tech har under 2024 upplevt en betydande tillväxt i försäljning och efterfrågan på den japanska marknaden. Under årets...