Vår bolagsstyrning

Vi skapar långsiktigt värde för våra aktieägare via en välorganiserad bolagsstyrning.

Hem / Bolagsstyrning

I-Tech AB är ett svenskt aktiebolag reglerat av svensk lagstiftning.

Bolaget regleras främst av aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554).

Förutom lagstiftning och Nasdaq First North Growth Markets regelverk är det Bolagets bolagsordning samt dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som ligger till grund för bolagets styrning.

Bolagsordningen anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma.

Kommunikation för Investerare

Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.

Senaste Nyheter

2023

Med anledning av den nyhet som gick ut tidigare idag den 24 maj 2023 om att en rådgivande expertpanel inom ECHA föreslagit en förändrad...
Inom ramen för en omregistrering i EU har en rådgivande expertpanel inom europeiska kemikaliemyndigheten ECHA, nu rekommenderat att Medetomidin...
2023-05-11 17:18 KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSTÄMMA 2023 I-TECH AB Regulatorisk
I-Tech AB höll idag, torsdagen den 11 maj 2023 årsstämma i GoCo House med adress Entreprenörsstråket 10 i Mölndal. Till...