Revisor

Vid årsstämman 2018 utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young till I-Techs revisor. Auktoriserade revisorn Markus Hellsten är huvudansvarig revisor.