Pressreleaser

Effektiva antifoulingfärger avgörande för att nå hållbarhetsmål – en av slutsatserna när I-Tech samlade internationella experter inom marin antifouling

Antifoulingfärger som mer effektivt skyddar fartygsskrov mot påväxt kommer att vara avgörande för att möta några av FN:s globala hållbarhetsmål och målen för minskade utsläpp av växthusgaser från sjöfartsindustin. Det var en av slutsatserna vid en internationell konferens om antifouling som I-Tech nyligen arrangerade tillsammans med RISE, Research Institutes of Sweden.

Syftet med konferensen var att samla ledande experter inom den marina antifouling-industrin för att diskutera framtidens skydd mot påväxt på fartygsskrov. Diskussionen fördes mot bakgrund av det ökande behovet av effektiva antifouling-färger, inte minst för att kunna möta några av de globala hållbarhetsmålen. Marin påväxt på fartygsskrov innebär att fartygen kräver mer energi vid framdrivning, vilket leder till ökade utsläpp av växthusgaser, och en ökad risk för oavsiktlig överföring av invasiva arter mellan olika marina ekosystem. Åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och bevara och nyttja världens hav på ett hållbart sätt, är mål som finns med bland de sjutton globala hållbarhetsmål som FN:s medlemsländer antog 2015. Baserat på FN:s hållbarhetsmål har den internationella maritima organisationen IMO satt upp ett antal hållbarhetsmål för kommersiell sjöfart, däribland målet att sjöfarten skall minska sina utsläpp av växthusgaser till netto-noll till ca år 2050.

Ett problem som konferensen lyfte fram är att antalet godkända biocider som är tillgängliga för färgtillverkare minskat kraftigt under det senaste decenniet vilket gjort att möjligheterna att effektivt motverka marin påväxt minskat. För att industrin trots detta skall kunna fortsätta utvecklingen av effektiva antifoulingfärger krävs därför att man tar tillvara på de biocider och teknologier som finns gillgängliga, och att samarbeten inom forskning och utveckling mellan leverantörer och färgtillverkare ökar.

Konferensen arrangerades för andra gången och samlade i år 170 deltagare från hela världen.

”Vår konferens har blivit en plattform där industri, slutanvändare, experter från färgbolag och forskare från akademin kan mötas och dela kunskap. I I-Tech har i Selektope utvecklat en unik biocid som kommer att vara en del av lösningen för mer effektiva antifoulingfärger men ett ökat samarbete mellan branschens olika aktörer kommer också att vara en avgörande komponent om vi skall kunna fortsätta utveckla de effektiva antifouling-färger som krävs”, säger Philip Chaabane, vd för I-Tech AB.