Pressreleaser

I-Tech AB får en ramorder värd 53 MSEK från Chugoku Marine Paints

18 MAJ 2021, 10:00 CET
I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) har erhållit en ramorder till ett värde på 53 Mkr från Chugoku Marine Paints (CMP) för leveranser under 2021 och 2022.

Ordern från Chugoku Marine Paints syftar till att säkra framtida leveranser för befintliga och nyligen introducerade bränslebesparande antifoulingprodukter runt om i världen. Ramordern utgör ett minimi-åtagande för leveranser och specifika order är att vänta med start under tredje kvartalet 2021.

I-Techs VD, Philip Chaabane, kommenterar ordern:
“Det gläder mig att befintliga och nyligen lanserade Selektope®-innehållande antifoulingprodukter från CMP nu konverteras till ett tydligt volymbehov genom den här ramordern. Ordern bekräftar vår starka tilltro till CMPs ambitiösa målsättningar att ligga steget före och att kontinuerligt möta slutanvändarens ökande förväntningar på produkter och lösningar som ökar fartygens operationella effektivitet. Viktigast av allt så handlar det om att spara bränsle och reducera utsläpp mot luften”

Chugoku Marine Paints lanserade sin första Selektope®-innehållande produkt 2015 som en banbrytande lösning för den s.k. outfitting-perioden vid nybyggnation av fartyg för att motverka marin påväxt under extremt långa statiska exponeringsperioder. Sedan dess har mer än 10 Selektope®-innehållande produkter lanserats av CMP mot underhållsmarknaden, nybyggnationsmarknaden samt mot fritidsbåtssegmentet.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Philip Chaabane, VD 
M: +46 073-910 37 08 
E
philip.chaabane@i-tech.se  

 

Denna information är sådan information som I-Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 10:00 CET. 

Om I-Tech AB (PUBL) 

I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information se: www.i-tech.se.

Om Selektope®  

Genom Selektope® introduceras för första gången en farmakologisk metod i bekämpandet av hård påväxt. Genom att tillfälligt stimulera oktopamin receptorn, aktiveras havstulpanlarvens simreflex och hålls därigenom borta från skrovet. Denna banbrytande upptäckt innebär en oöverträffad motståndskraft vid väldigt låga koncentrationer och inom gränserna för en rigorös riskutvärdering. Selektope® är en organisk, icke-metallisk, substans med bevisad verkningsgrad vid en koncentration om 0,1 viktprocent. För ytterligare information se: www.selektope.com.