Pressreleaser

I-Tech ökar sin försäljning i Korea med 147% första halvåret 2023 jämfört med samma period 2022.

I-Tech AB (publ) (ticker: ITECH) har i nuläget leveranser mot den koreanska marknaden under första halvåret 2023 på över 32 Mkr. En ökning mot samma period 2022 med 147%.

Under 2023 har I-Tech sett en stor tillväxt i försäljning mot Korea till flertalet av företagets kunder. I veckan erhöll företaget en order som tog försäljningssiffran för första halvåret upp till över 32 Mkr. Den totala tillväxten fördelas främst mellan bolagets två största kunder, men inkluderar även order från ytterligare ett antal kunder. Tillväxten är i linje med vad bolaget tidigare kommunicerat och förväntar sig utifrån trender och utveckling för den koreanska marknaden.

I-Techs VD, Philip Chaabane, kommenterar tillväxten:

Det är ett styrkebesked för teknologin som växer sig allt starkare inom framför allt nybyggnationsmarknaden i Korea. Tidigare farhågor om att kapaciteten på varven skulle utgöra en viss begränsning för nybyggnationsmarknaden ser så här långt ut att vara obefogad. Försäljningsvolymerna indikerar också att Selektope inte bara ingår i så kallad outfitting-färg utan, i flera fall, också ingår som en central komponent i den totala leveransen av antifouling-färger.

Tillväxten ses som en följd av det ökade behovet av effektiv antifouling-färg i Korea, som är en viktig marknad för sjöfartsindustrin och särskilt för global nybyggnation av fartyg. Med en ökning av nybyggnationer och striktare krav på energieffektiva fartyg, ökar även behovet av effektiv antifouling-färg. Selektope har och har haft en stark position i Korea genom sin förmåga att motstå påväxt under längre stillaliggande perioder. Under senare år har fler produkter inkluderande Selektope lanserats med en bredare användarprofil vilket ökar efterfrågan.