Pressreleaser

Philip Chaabane slutar som vd för I-Tech AB med avsikten att tillträda som styrelseordförande för bolaget

I-Tech AB:s vd Philip Chaabane kommer efter tio år som bolagets verkställande direktör föreslås att väljas som styrelseordförande för I-Tech AB. Det medför att han slutar som bolagets vd i samband med årsstämman den 16 maj. Rekryteringen av ny ordinarie vd har inletts. Vid behov kommer bolagets nuvarande CFO Magnus Henell träda in som tillförordnad verkställande direktör från det att Chaabane lämnar fram till dess att hans ersättare tillträtt.

"Bolaget har under Philips ledarskap byggt ett starkt internationellt varumärke och visat mycket god och lönsam tillväxt. Att i det här skedet lämna utrymme för en ny VD som får chansen att ta I-Tech in i nästa strategiska utvecklingsfas, och samtidigt kunna dra nytta av Philip Chaabanes långa erfarenhet, kontaktnät och stora kunskaper, är en synnerligen bra lösning med god tajming", säger I-Techs nuvarande styrelseordförande, Stefan Sedersten.

Valberedningen för bolaget har meddelat bolaget att den har för avsikt att föreslå Philip Chaabane som ny styrelseordförande inför årsstämman och har genom förhandskontakter med bolagets huvudägare säkrat stöd för hans nominering hos ägare vars ägande i bolaget motsvarar mer än hälften av det totala antalet röster.

Philip Chaabane har varit vd för I-Tech AB sedan 2014 och har under sin tid varit med om att utveckla bolaget från en start-up till ett fullt kommersialiserat och lönsamt biotechbolag inom antifoulingindustrin. Bland bolagets återkommande kunder finns idag några av världens ledande färgtillverkare och för 2022 rapporterade I-Tech ett resultat före skatt på 13,4 MSEK.

Philip Chaabane själv uttrycker stor tillfredställelse över möjligheten att fortsatt kunna bistå I-Tech samtidigt som han får en mindre operativ roll.
”Det är förstås med blandade känslor jag fattat det här beslutet men tio år är en lång tid för en vd och nu ser jag fram emot att leda styrelsens arbete under bolagets nästa fas. Jag kommer att tjäna som en brygga i upprätthållandet av de långsiktiga relationer som industrin bygger på samtidigt som jag också kommer att kunna lägga stor kraft på att stötta pågående regulatoriska processer”, säger Philip Chaabane. 

”Philip har gjort en mycket stark insats under sina år som vd och framgångsrikt etablerat bolaget inom den globala marknaden för antifoulingprodukter. Med etableringsfasen bakom sig går bolaget nu in i ett nytt skede rent strategiskt och det är därför en väl vald tidpunkt att låta en ny vd ta vid. Samtidigt har bolaget genom den här lösningen bibehållen tillgång till Philips långa erfarenhet och stora kunskap och vilket också säkerställer att Philip kommer att fortsätta vara djupt engagerad i alla de frågor som för bolagets fortsatta utveckling”, säger Stefan Sedersten, nuvarande styrelseordförande för I-Tech AB.