Pressreleaser

Stark tillväxt i Japan för I-Tech driven av försäljning till Chugoku Marine Paints och Kansai Paints Marine.

I-Tech har under 2024 upplevt en betydande tillväxt i försäljning och efterfrågan på den japanska marknaden. Under årets första halva uppgick försäljningen till Japan till 29 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 96% jämfört med samma period föregående år. Denna framgångsrika försäljning har huvudsakligen drivits av det största kundkontot, Chugoku Marine Paints (CMP), men även av uppstickaren Kansai Paints Marine som har lanserat fem antifouling premiumprodukter för stora fartyg, användbara vid både nybyggnationer och torrdockningar.

Selektope har stor framgång i Japan. Det är också den marknad där Selektope används för alla typer av fartyg, från stora fraktfartyg till mindre fritidsbåtar.

I-Techs ledande kund, Chugoku Marine Paints, har idag 21 antifoulingprodukter med Selektope registrerade, vilket visar den japanska färgtillverkarens ökade satsning för tekniken. Tolv av dessa produkter är för kommersiella fartyg på både den globala och den japanska marknaden. Två av produkterna är för fritidsbåtsmarknaden i Japan och sju riktas mot kommersiella fartyg på den japanska marknaden.

Under de senaste åren har I-Tech arbetat med en ny japansk kund, Kansai Paint Marine, som idag erbjuder fem premiumfärger till stora fartyg både inom nybyggnation och torrdockningssegmentet. Även om Kansai endast står för en liten del av de starka försäljningssiffrorna finns det stor potential för tillväxt under de kommande åren.

Fartygs- och fritidsbåtsfärger med hög effektivitet och låg biocidhalt som innehåller Selektope växer i intresse på den japanska marknaden, och Selektope-försäljningen till Japan har skjutit i höjden. De senaste tre åren har volymen årligen ökat stadigt med 44 % (CAGR) och under första halvåret 2024 nådde Selektope-försäljningen 29 MSEK, vilket är en ökning med 96 % jämfört med samma period 2023.

I-Techs VD, Magnus Henell kommenterar tillväxten i Japan:

”Det är otroligt tillfredställande att se tillbaka på Selektopes tillväxtresa på den japanska marknaden. Jag är stolt över att Selektope har valts ut av både Chugoku Marine Paints och Kansai Paints Marine som en viktig komponent för förbättrade premiumfärger. Jag ser fram emot att se vad våra japanska kunders drivkraft för innovation och teknik kommer att leda till i framtiden. Vi räknar med fler framgångar inom både nybyggnation och torrdockning tack vare Selektopes bevisade effektivitet inom olika marknadssegment.”

Idag uppskattar vi att hälften av försäljningen av Selektope till Japan avser applikationer på nybyggda fartyg. Under 2023 stod Japan för 17 % (278 fartyg) av den globala nybyggnationsmarknaden för handelsfartyg. Vi räknar med att resterande försäljning går till ommålning i torrdocka. Det var ungefär 1 500 fartyg som gick till ett reparationsvarv i Japan 2023.

Biocidbaserade antifoulingfärger är det främsta skyddet mot marin påväxt för de flesta fartyg och har en viktig funktion för att både minska koldioxidutsläppen från den globala sjöfartsindustrin samt att motverka biosäkerhetsproblem från kommersiella fartyg och fritidsbåtar. Hotet för påväxt av havstulpaner ökar med de stigande vattentemperaturerna i världshaven, vilket gör att behovet av antifoulingfärger med Selektope för både nya och befintliga fartyg på den globala och japanska marknaden bara kommer att öka framöver.