Pressreleaser

Valberedningen för I-Tech AB föreslår Philip Chaabane som ny styrelseordförande för bolaget

I-Tech AB:s valberedning har beslutat att föreslå nuvarande verkställande direktör Philip Chaabane som ny styrelseordförande till årsstämman den 16 maj i år. Som tidigare meddelats har Philip Chaabane tillkännagivit sin avsikt att lämna rollen som vd för att kunna ställa sig till förfogande som ny styrelseordförande för bolaget.

Valberedningen har genom kontakter med bolagets huvudägare säkrat stöd för sitt förslag hos ägare vars ägande i bolaget motsvarar mer än hälften av det totala antalet röster. Valberedningens medlemmar företräder ca 32 procent av aktierna och rösterna i I-Tech AB per den 31 december 2023 och består av:

  • Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Tomas Tedgren, utsedd av Pomona-gruppen AB
  • Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB

Valberedningens övriga förslag till beslut kommer att som senast kommuniceras i samband med publiceringen av kallelsen till årsstämman den 16 maj i år.