Välkommen till vårat pressrum

Använd gärna våra press releaser och senaste finansnyheter för pressyften.

Hem / Pressrum

Läs våra pressmeddelanden och ta del av våra senaste nyhetsuppdateringar

Önskar du tillgång till våra logotyper och bilder, besök vårt bildbibliotek här

Har du frågor rörande särskilda pressmeddelanden eller våra finansiella rapporter, kontakta gärna vår utsedda presskontakt

2022

2022-11-18 11:22 I-Techs valberedning utsedd
Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode...
2022-10-21 08:36 I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q3 2022 Regulatorisk MAR
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 21 277 (13 811) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 54 (16) %. Rörelseresultatet...
I-Tech AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett...
2022-08-26 08:00 I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q2 2022 Regulatorisk
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 17 654 (12 819) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 38 (-21) %. Rörelseresultatet...
2022-05-12 17:00 Kommuniké från årstämma 2022 i I-Tech AB Regulatorisk
Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition...
2022-05-05 08:00 I-Tech AB (publ) Delårsrapport Q1 2022 Regulatorisk MAR
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 14 478 (14 458) TSEK vilket motsvarar en omsättningsökning med 0 (7) %. Rörelseresultatet...
2022-04-12 15:00 Kallelse till Årsstämma i I-Tech AB Regulatorisk MAR
Poströstning ersätter fysisk stämma Med anledning av den kvarvarande osäkerheten kring Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att...
I-Tech AB (publ) har nu publicerat sin årsredovisning för 2021. För ytterligare information, vänligen kontakta: Philip Chaabane...
2022-02-23 08:00 I-Tech AB (publ) Bokslutskommuniké 2021 Regulatorisk MAR
” Stark utveckling av kundbasen bidrar till förbättrat resultat ” Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till...

2021

2021-11-02 10:07 I-Techs valberedning utsedd
Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lämna förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode...

Presskontakt

Jennifer 1 square

Jennifer Ardin
Marketing, Brand & Relations Manager

+46 723 66 99 39
jennifer.ardin@i-tech.se

Kommunikation för Investerare

Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.