Ägarförteckning

Aktiebok per 29 mars 2019

Ägare Aktier Ägarandel
Cambrex Karlskoga AB 1 945 660 16,34%
Almi Invest bolag 1 900 164 15,96%
Pomona-gruppen 1 357 528 11,40%
Göran Wessman inkl. bolag 452 335 3,80%
Stefan Sedersten inkl. bolag 451 330 3,79%
Unionen 450 000 3,78%
Daniel Sandberg 444 609 3,73%
Aquamarine Ltd 371 390 3,12%
Avanza Bank 329 111 2,76%
Swedbank Robur 291 348 2,45%
Bendz, David 282 167 2,37%
Nordnet Pensionsförsäkring 251 637 2,11%
Göran Källebo 175 000 1,47%
Wigren Chaabane, Philip 153 899 1,29%
Övriga 3 052 279 25,63%
Totalt antal aktier 11 908 457 100,00%