Ägarförteckning

Aktiebok per 30 september 2020

Ägare Aktier Ägarandel
Pomona-gruppen 1 357 528 11,40%
Swedbank Robur 1 132 500 9,51%
Handelsbanken fonder  849 500 7,13%
Länsförsäkringar fonder 613 638 5,15%
Stefan Sedersten inkl. bolag 451 330 3,79%
Unionen 450 000 3,78%
Futur pension 447 562 3,76%
Andra AP fonden 390 837 3,28%
Aquamarine 371 390 3,12%
Avanza pension 328 665 2,76%
Fjärde AP fonden 325 133 2,73%
Nordnet pensionsförsäkring 254 876 2,14%
Almi Invest bolag 240 466 2,02%
David Bendz 212 167 1,78%
Lancelot Fonder 200 000 1,68%
Övriga 4 282 865 35,96%
Totalt antal aktier 11 908 457 100,00%