Ägarförteckning

Aktiebok per 30 september 2019

Ägare Aktier Ägarandel
Pomona-gruppen 1 357 528 11,40%
Swedbank Robur 1 132 500 9,51%
Almi Invest bolag 1 050 164 8,82%
Länsförsäkringar fonder 750 000 6,30%
Handelsbanken fonder 462 500 3,88%
Göran Wessman inkl. bolag 452 335 3,80%
Stefan Sedersten inkl. bolag 451 330 3,79%
Unionen 450 000 3,78%
Daniel Sandberg inkl. bolag 389 109 3,27%
Avanza pension 373 749 3,14%
Aquamarine 371 390 3,12%
Fjärde AP fonden 290 660 2,44%
David Bendz 282 167 2,37%
Nordnet Pensionsförsäkring 245 815 2,06%
Göran Källebo 175 000 1,47%
Philip Chaabane 153 899 1,29%
Övriga 3 520 311 29,56%
Totalt antal aktier 11 908 457 100,00%