Ägarförteckning

Aktiebok per 30 december 2019

Ägare Aktier Ägarandel
Pomona-gruppen 1 357 528 11,40%
Swedbank Robur 1 132 500 9,51%
Almi Invest bolag 1 050 164 8,82%
Länsförsäkringar fonder 766 485 6,44%
Handelsbanken fonder 560 000 4,70%
Stefan Sedersten inkl. bolag 451 330 3,79%
Unionen 450 000 3,78%
Aquamarine 371 390 3,12%
Daniel Sandberg inkl. bolag 369 784 3,11%
Göran Wessman inkl. bolag 352 335 2,96%
Avanza pension 349 743 2,94%
Fjärde AP fonden 325 133 2,73%
David Bendz 282 167 2,37%
Nordnet Pensionsförsäkring 259 099 2,18%
Göran Källebo 175 000 1,47%
Philip Chaabane 153 899 1,29%
Övriga 3 501 900 29,41%
Totalt antal aktier 11 908 457 100,00%