Ägarförteckning

Aktiebok per 28 juni 2019

Ägare Aktier Ägarandel
Cambrex Karlskoga AB 1 945 660 16,34%
Pomona-gruppen 1 357 528 11,40%
Almi Invest bolag 1 050 164 8,82%
Swedbank Robur 912 500 7,66%
Göran Wessman inkl. bolag 452 335 3,80%
Stefan Sedersten inkl. bolag 451 330 3,79%
Unionen 450 000 3,78%
Daniel Sandberg 401 136 3,37%
Aquamarine Ltd 371 390 3,12%
Avanza pension 323 988 2,72%
David Bendz 282 167 2,37%
Nordnet Pensionsförsäkring 223 571 1,88%
Göran Källebo 175 000 1,47%
Philip Chaabane 153 899 1,29%
Övriga 3 357 789 28,20%
Totalt antal aktier 11 908 457 100,00%