Teamet

I-Techs team har lång erfarenhet från cleantech, kemikalieindustrin, forsknings- och utveckling. Alla har akademiska kvalifikationer på doktorsexamen eller masternivå inom biologi, kemi, teknik eller management.


 Philip Chaabane, VD sedan 2014

Philip Chaabane har en unik kombination av erfarenheter i ledande befattningar från globala tech-bolag, stora som små. Närmast kommer Philip från bräns-lecellsbolaget PowerCell Sweden AB, där han bl a ansvarade för affärs- och kundutvecklingen. Philip har också haft diverse operativa roller inom Volvo Aero Corporation (idag GKN Aerospace).

Utbildning: Civilingenjör i Internationell materialteknik, Luleås tekniska universitet och EEIGM i Frankrike.

Aktieinnehav i I-Tech: 103 899*

Magnus Henell, CFO sedan 2017

Magnus Henell har omfattande erfarenhet inom ekonomi och bolagsledning från diverse olika små och medelstora företag samt stor erfarenhet av M&A arbete inom Volvokoncernen. När Magnus var VD för PowerCell Sweden AB refinansierade han bolaget framgångsrikt och noterade det på First North vid Nasdaq Stockholm.

Utbildning: Civilekonomexamen från Karlstad universitet och Handelshögskolan i Göteborg.

Aktieinnehav i I-Tech: 31 000 *

Cecilia Ohlauson, Head of Regulatory Affairs sedan 2013

Cecilias akademiska bakgrund är inom ekotoxikologi rörande biocider och hon har en doktorsexamen i miljövetenskap. Cecilia Ohlauson har arbetat för I-Tech med regleringsansvar sedan 2008 och har liknande erfarenhet från läkemedelsindustrin.

Utbildning: Doktorsexamen från Göteborgs universitet samt masterexamen inom biologi från Kalmars universitet och mikrobiologistudier vid Stockholms universitet.

Aktieinnehav i I-Tech: 24 771 *

Dan Isaksson, Research & Application Development Manager sedan 2009

Dan har doktorsexamen i organisk kemi och började på i I-Tech efter en doktorandtjänst vid Marine Paint-projektet på Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet.

Utbildning: Kandidatexamen (Mid Sweden University). PhD i organisk kemi (Kungliga tekniska högskolan, KTH). Post Doc (Chalmers tekniska högskola) 2007-2009.

Aktieinnehav i I-Tech: 10 196*

Catherine Austin, Marketing & Communications Director sedan 2017

Catherine Austin har en Master of Research i Environmental Management. Hon har arbetat inom den internationella sjöfartssektorn i 8 år. Innan Catherine började på I-Tech var hon VD för Fathom Maritime Intelligence, ett företag inriktat på cleantech information till den marina marknaden. Hon är en välrenommerad teknisk författare och journalist inom både marina och miljömässiga sektorer.

Utbildning: Master of Research i Environmental Management från Swansea University.

Aktieinnehav i I-Tech: 1 500*

Ba-Vu Nguyen, Production, Supply Chain and Logistics Manager, sedan 2018

Ba-Vu Nguyen har lång erfarenhet av syntes, processutveckling samt produktion av små läkemedelsmolekyler från hans 16 år som senior lead chemist och projektledare hos Cambrex. Ba-Vu ansvarade för syntes och processutveckling av Medetomidine (Selektope).

Utbildning: Magisterexamen i organisk kemi (Mittuniversitetet). PhD i organisk kemi (KTH, Stockholm). Post Doc (Japan National Food Research Institute) 2000-2002.

Aktieinnehav i I-Tech: 4 000*

Markus Hoffman, Technical Director, sedan 2019

Markus Hoffman kommer närmaste från Hempel A/S där han hade rollen som Expert Antifouling Coatings Research and Development. Innan dess, jobbade han som forsknings- och utvecklingschef för Hempels Antifouling Global Excellence Center i Barcelona. Tidigare i sin karriär hade Markus posten som Team Manager Central R & D vid BASF.

Utbildning: PhD i organisk kemi från JMU i Würzburg, Tyskland och en post doc position vid Kyoto University, Japan.

Per Svensson 

Sales Director sedan 2020

 

Per Svenssons har mer än 30 års erfarenhet från den marina branschen huvudsakligen inom försäljning och marknadsföring av nivåmätnings-

system och automationssystem för fartyg och marina installationer. Per har tidigare arbetat inom flera ledande befattningar hos Saab Marine Electronics och Emerson. Per kommer senast från Emerson Automation Solutions i rollen som Director, Global Sales and  Aftermarket Marine Solutions 

 

Utbildning: Teknisk examen samt Executiva ledarprogram vid Handelshögskolan i Stockholm och vid IHM Business School i Göteborg. 

Monica Kettelhoit, Office Manager, sedan 2018

Monica har mångårig erfarenhet av arbete som VD-assistent och kontorsansvarig på stora och mellan stora företag inom olika branscher. Innan I-Tech jobbade hon som VD-Assistent/kontorsansvarig på ABB Inocean AB.  Hon har också jobbat som ansvarig för passagerar- och fraktavdelningen vid EVA Airs Nordic representation inom Green Carrier Group. Monica har också framgångsrikt drivit sin egen resebyrå i Göteborg under 10 år.

Utbildning: Associate degree som Executive Assistant från the American Junior College och två års universitetsstudier inom marknadsföring vid Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, Ecuador.

Aktieinnehav i I-Tech: 2 300*

Oliver Weigenand, Senior Advisor

Oliver Weigenand har en imponerande meritlista från sina åtta år på Lanxess AG och Lanxess Corp. Oliver var VD för Verichem i USA, ett av Lanxess helägt bolag, och var därutöver vice VD för Nord- och centralamerika. Tidigare innehade Oliver positionen som Global Product Manager (vilket inkluderade marina biocider).

Utbildning: Doktorsexamen från Göttingen-universitetet, Tyskland samt en ingengörsexamen från HNE-universitetet, Tyskland.

* Inklusive innehav i närstående företag