Ledning

Ledningen i I-Tech har lång erfarenhet från cleantech, kemikalieindustrin, forsknings- och utveckling. Alla har akademiska kvalifikationer på doktorsexamen eller masternivå inom biologi, kemi, teknik eller management.


 Philip Chaabane, VD sedan 2014.
Philip Chaabane har en unik kombination av erfarenheter i ledande befattningar från globala tech-bolag, stora som små. Närmast kommer Philip från bräns-lecellsbolaget PowerCell Sweden AB, där han bl a ansvarade för affärs- och kundutvecklingen. Philip har också haft diverse operativa roller inom Volvo Aero Corporation (idag GKN Aerospace).
Utbildning: Civilingenjör i Internationell materialteknik, Luleås tekniska uni-versitet och EEIGM i Frankrike.

Aktieinnehav i I-Tech: 153 899*

Magnus Henell, CFO sedan 2017.

Magnus Henell har omfattande erfarenhet inom ekonomi och bolagsledning från diverse olika små och medelstora företag samt stor erfarenhet av M&A arbete inom Volvokoncernen. När Magnus var VD för PowerCell Sweden AB refinansierade han bolaget framgångsrikt och noterade det på First North vid Nasdaq Stockholm.

Utbildning: Civilekonomexamen från Karlstad universitet och Handelshögskolan i Göteborg.

Aktieinnehav i I-Tech: 24 291*

Oliver Weigenand, COO sedan 2015.
Oliver Weigenand har en imponerande meritlista från sina åtta år på Lanx-ess AG och Lanxess Corp. Oliver var VD för Verichem i USA, ett av Lanxess helägt bolag, och var därutöver vice VD för Nord- och centralamerika. Tidi-gare innehade Oliver positionen som Global Product Manager (vilket inklu-derade marina biocider).
Utbildning: Doktorsexamen från Göttingen-universitetet, Tyskland samt en ingengörsexamen från HNE-universitetet, Tyskland.

Cecilia Ohlauson, Head of Regulatory Affairs sedan 2013.
Cecilias akademiska bakgrund är inom ekotoxikologi rörande biocider och hon har en doktorsexamen i miljövetenskap. Cecilia Ohlauson har arbetat för I-Tech med regleringsansvar sedan 2008 och har liknande erfarenhet från läkemedelsindustrin.
Utbildning: Doktorsexamen från Göteborgs universitet samt masterexamen inom biologi från Kalmars universitet och mikrobiologistudier vid Stockholms universitet.

Aktieinnehav i I-Tech: 21 020*

Dan Isaksson, Research & Application Development Manager

Dan har doktorsexamen i organisk kemi och började på i I-Tech efter en doktorandtjänst vid Marine Paint-projektet på Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
Utbildning: Kandidatexamen (Mid Sweden University). PhD i organisk kemi (Kungliga tekniska högskolan, KTH). Post Doc (Chalmers tekniska högskola) 2007-2009.

Aktieinnehav i I-Tech: 9 196*

Catherine Austin, Director Marketing & Communications sedan 2017
Catherine Austin har en Master of Research i Environmental Management. Hon har arbetat inom den internationella sjöfartssektorn i 8 år. Innan Catherine började på I-Tech var hon VD för Fathom Maritime Intelligence, ett företag inriktat på cleantech information till den marina marknaden. Hon är en välrenommerad teknisk författare och journalist inom både marina och miljömässiga sektorer.
Utbildning: Master of Research i Environmental Management från Swansea University.

Aktieinnehav i I-Tech: 1 500*

Ba-Vu Nguyen, Supply Chain och Logistics Managersedan 2018

Ba-Vu Nguyen har lång erfarenhet av syntes, processutveckling samt produktion av små läkemedelsmolekyler från hans 16 år som senior lead chemist och projektledare hos Cambrex. Ba-Vu ansvarade för syntes och processutveckling av Medetomidine (Selektope).
Utbildning: Magisterexamen i organisk kemi (Mittuniversitetet). PhD i organisk kemi (KTH, Stockholm). Post Doc (Japan National Food Research Institute) 2000-2002.

Monica Kettelhoit, Office Managersedan 2018

Monica har mångårig erfarenhet av arbete som VD-assistent och kontorsansvarig på stora och mellan stora företag inom olika branscher. Innan I-Tech jobbade hon som VD-Assistent/kontorsansvarig på ABB Inocean AB.  Hon har också jobbat som ansvarig för passagerar- och fraktavdelningen vid EVA Airs Nordic representation inom Green Carrier Group. Monica har också framgångsrikt drivit sin egen resebyrå i Göteborg under 10 år.

Utbildning: Associate degree som Executive Assistant från the American Junior College och två års universitetsstudier inom marknadsföring vid Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, Ecuador.

Aktieinnehav i I-Tech: 1 000*

* Inklusive innehav i närstående företag