Ledning

Ledningen i I-Tech har lång erfarenhet från cleantech, kemikalieindustrin, forsknings- och utveckling. Alla har akademiska kvalifikationer på doktorsexamen eller masternivå inom biologi, kemi, teknik eller management.


 Philip Chaabane, VD
Philip Chaabane har unik kombination av erfarenheter i ledande befattningar från globala tech-bolag, stora som små. Närmast kommer Philip från bräns-lecellsbolaget PowerCell Sweden AB, där han bl a ansvarade för affärs- och kundutvecklingen. Philip har också haft diverse operativa roller inom Volvo Aero Corporation (idag GKN Aerospace).
Utbildning: Civilingenjör i Internationell materialteknik, Luleås tekniska uni-versitet och EEIGM i Frankrike.

Magnus Henell, CFO
Magnus Henell har omfattande erfarenhet inom ekonomi som koncern-chef diverse från olika små och medelstora företag samt stor erfarenhet av M & A-arbete inom Volvokoncernen. När Magnus var VD för PowerCell Sweden AB refinansierade han bolaget framgångsrikt och noterade det på First North på Nasdaq.
Utbildning: Civilekonomexamen från Karlstad universitet och Handelshögskolan i Göteborg.

Oliver Weigenand, COO
Oliver Weigenand har en imponerande meritlista från sina åtta år på Lanx-ess AG och Lanxess Corp. Oliver var VD för Verichem i USA, ett av Lanxess helägt bolag, och var därutöver vice VD för Nord- och centralamerika. Tidi-gare innehade Oliver positionen som Global Product Manager (vilket inklu-derade marina biocider).
Utbildning: Doktorsexamen från Göttingen-universitetet, Tyskland samt en ingengörsexamen från HNE-universitetet, Tyskland.

Cecilia Ohlauson, Head of Regulatory Affairs
Cecilias akademiska bakgrund är inom ekotoxikologi rörande biocider och hon har en doktorsexamen i miljövetenskap. Cecilia Ohlauson har arbetat för I-Tech med regleringsansvar sedan 2008 och har liknande erfarenhet från läkemedelsindustrin.
Utbildning: Doktorsexamen från Göteborgs universitet samt masterexamen inom biologi från Kalmars universitet och mikrobiologistudier vid Stockholms universitet.

Dan Isaksson, F&U Kemist

Dan har doktorsexamen i organisk kemi och började på i I-Tech efter en doktorandtjänst vid Marine Paint-projektet på Chalmers tekniska högskola/Göteborgs universitet
Utbildning: Kandidatexamen (Mid Sweden University). PhD i organisk kemi (Kungliga tekniska högskolan, KTH). Post Doc (Chalmers tekniska högskola) 2007-2009

Catherine Austin, Director Marketing & Communications
Catherine Austin har en Master of Research i Environmental Management. Hon har arbetat inom den internationella sjöfartssektorn i 8 år. Innan Catherine började på I-Tech var hon VD för Fathom Maritime Intelligence, ett företag inriktat på cleantech information till den marina marknaden. Hon är en välrenommerad teknisk författare och journalist inom både marina och miljömässiga sektorer.
Utbildning: Master of Research i Environmental Management från Swansea University.

Ba-Vu Nguyen, Supply Chain och Logistics Manager

Ba-Vu Nguyen har lång erfarenhet av syntes, processutveckling samt produktion av små läkemedelsmolekyler från hans 16 år som senior lead chemist och projektledare hos Cambrex. Ba-Vu ansvarade för syntes och processutveckling av Medetomidine (Selektope).
Utbildning: Magisterexamen i organisk kemi (Mittuniversitetet). PhD i organisk kemi (KTH, Stockholm). Post Doc (Japan National Food Research Institute) 2000-2002.