Presentationer

Investerarpresentationer

 

I-Tech CEO Philip Chaabane intervju på Redeye, Stockholm den 19/02/2020

I-Tech CEO Philip Chaabane intervju på Redeye Technology Day, Stockholm den 20/11/2019


 

Presentation till aktieägarna på den Stora Aktiedagen i Göteborg den 4 November 2019


 

I-Tech CEO Philip Chaabane interview hos Erik Penser Bank 28/11/2018


 

Presentation till aktieägarna på den Stora Aktiedagen i Göteborg den 12 november 2018


 

Presentation till aktieägarna den 3 september 2018


 

Presentation till aktieägarna den 8 maj 2018


 

Företagspresentationer

Företagspresentation (ENG)