Ett uttalande från vår VD Philip Chaabane

Genom innovation och forskning har vi utvecklat produkten Selektope®, en unik teknologi som håller fartygets skrov rent från havstulpaner.

Hem / Om I-Tech / VD Uttalande

"Vår resa har bara börjat. Vi förser våra kunder med vår unika teknik och kunskap för att öka den tekniska kreativiteten i sammansättningen av marin antifoulingfärg som ska möta framtida krav."

I-Tech är ett innovativt bio-tech företag som adresserar biologiskt drivna industriella problem genom att kombinera djupgående kunskaper inom biologi med avancerad industriell kemi.

Hittills har fokus varit att presentera ett mer hållbart och kraftfullt sätt att minska havstulpanpåväxt på fartygsskrov och andra undervattensstrukturer. Med I-Techs produkt, Selektope®, integrerad i traditionella marina antifoulingfärger, kan havstulpanlarverna, genom klassisk receptorstimulering, inte fästa sig på den målade ytan utan simmar därifrån.

20 års utveckling och industrialisering har resulterat i en unik ingrediensteknologi som sparar bränsle och reducerar utsläpp samt möjliggör att skrovet hålls renare även i områden med kraftig påväxt.

Korrekt formulerad av våra kunders ingenjörsteam hjälper Selektope® också till att minska riskerna för att transportera främmande arter mellan ekosystem, vilket är ett av de största miljöproblemen inom sjöfarten tillsammans med utsläpp av växthusgaser. När man utnyttjar kapaciteten hos Selektope® till fullo kan dessutom den totala användningen av biocider och metalloxider minskas avsevärt i framtiden.

Idag fungerar Selektope® som en prestandaingrediens (biocid) i marina antifoulingfärger som säljs av några av de största tillverkarna i världen. Jotun, Chugoku Marine Paints och Hempel använder alla tekniken vilket möjliggör utökade garantier vad gäller färgens statiska prestanda.

Vår resa har bara börjat och vårt mål är att förse våra kunder med vår unika teknologi och kunskap för att öka den tekniska kreativiteten och hjälpa dem att ta itu med framtida krav på marina antifoulingfärger.

Med hjälp av färger som innehåller Selektope® kan slutanvändarna säkerställa att skroven klarar långa perioder för ankar utan kraftig påväxt. Detta innebär betydande bränslebesparingsmöjligheter och minskade utsläpp av växthusgaser för de många fartyg som har schemalagda eller oväntade längre perioder av stillaliggande.

Med ett förbättrat skydd mot påväxt kan också mekanisk rengöring av skroven undvikas, vilken annars riskerar att allvarligt skada beläggningen och kraftigt försämra dess egenskaper.

Dessa aspekter är också attraktiva vid nybyggnation av fartyg då det vanligen innebär långa perioder av stillaliggande under färdigställandefasen.

Vidare börjar hamnar i västvärlden införa krav på att fartyg ska deklarera skrovförhållanden innan ankomst. Det har rapporterats om fall där fartyg nekats anlöp på grund av att skrovet haft för mycket påväxt vilket skulle innebära en ökad risk att överföra främmande arter till hamnens ekosystem.

Användning av tillsatser för att motverka påväxt är kraftigt reglerat och Selektope® är en av endast en handfull olika substanser som är godkända för användning i marina antifoulingfärger på alla viktiga marknader för sjöfart.

Detta regelverk utgör en betydande inträdesbarriär som tillsammans med en stark portfölj av immateriella rättigheter kring produktion och användning ger en unik position för I-Tech och dess skalbara affärsmodell.

Jag och mina begåvade och fantastiska kollegor ser fram emot att arbeta oss in i denna marknad som uppgår till 350–500 MUSD.

Göteborg, januari 2021
Philip Chaabane, VD I-Tech AB

Senaste Nyheter

2024

I-Tech AB (publ) höll idag, torsdagen den 16 maj 2024 årsstämma i GoCo House med adress Entreprenörsstråktet 10 i Mölndal...
I-Tech AB (”I-Tech” eller ”Bolaget”) meddelar att Magnus Henell idag tillträder som tillförordnad VD efter Philip Chaabane...
I-Techs VD, Philip Chaabane och I-Techs CFO & Director Operations, Magnus Henell presenterar rapporten live den 7 maj, kl 10:30. Följ sändningen...
Kommunikation för Investerare

Registrera dig här för att få de senaste pressmeddelandena och finansiella rapporterna från I-Tech AB direkt till din inkorg.