Bolagsstämmor

Nästa ordinarie årsstämma är den 9 maj 2019.

Kallelse till årsstämma i I-Tech AB

Fullmakt – Power of Attorney