Bolagsstämmor

I-Tech AB håller ordinarie årsstämma den 7 maj 2020 kl. 16:00-18:00 i Mölndal.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet

 

Fullmakt – Power of Attorney